Länksamling

Här har vi samlat diverse intressanta länkar

SÖS WEBshop
Svenska Överlevnadssällskapet på Facebook

Svenska Överlevnadssällskapets instruktörer

Lennart Zeilon: http://www.zeilon.se/civil

 

Överlevnadssällskap/föreningar i andra länder

Irish Bushcraft club
Finska Överlevnadssällskapet

 Myndigheter och organisationer

Civilförsvarsförbundet
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

 Tidningsartiklar

Läkartidningen nr 11 20120307 om Hur länge människan överlever utan mat
Ånge Dagblad SÖS 30-års jubileum

Övrigt av intresse

 Skogsskafferiet
Den virtuella floran