Sammanställning kurser 2018

Svenska Överlevnadssällskapets egna kurser 2018

Grundkurs vinter 3 – 10 mars 2018
Grundkurs barmark kursdatum 30 juni – 7 juli 2018

Kurser i samarbete med överlevnadsinstruktörer 2018

Täljkurs kring elden 4:e mars 2018
Vägvisaren – en kurs i orientering 10 – 13 maj 2018
Växtkurs 29 juni – 2juli 2017