Sammanställning kurser 2019

Svenska Överlevnadssällskapets egna kurser 2019

Grundkurs vinter 2 – 9 mars 2019
Grundkurs barmark kursdatum 29 juni – 6 juli 2019

Kurser i samarbete med överlevnadsinstruktörer 2019

Eldkurs för årstiden vinter 2:a februari 2019
Täljkurs kring elden 28:e april 2019
Vägvisaren – en kurs i orientering 30maj – 2 juni 2019
Första hjälpen i friluftslivet 18 – 21 juli 2019