Sammanställning kurser 2017

Svenska Överlevnadssällskapets egna kurser 2017

Grundkurs vinter 4 – 11 mars 2017
Grundkurs barmark kursdatum 1 – 8 juli 2017

Kurser i samarbete med överlevnadsinstruktörer 2017

Täljkurs kring elden 14 maj 2017
Växtkurs 29 juni – 2juli 2017