Årsmöte 2018

Årsmöte 28 april, plats Klockhammar, Örebro.
Samling i Klockhammar kl 14:00 för årsmöte och samkväm, vi avslutar årsmötet med mat och bastu.

Vid behov av transport från Örebro meddela när ni anmäler er.

Det finns 14 sängplatser men även möjlighet att campa på gårdsplanen, vid anmälan meddela om ni vill nyttja sängplats eller sover ute (egen utrustning oavsett val av sovplats, vid nyttjande av sängplats inomhus, ta med lakan etc, sovsäck är inte godkänt).

Efter frukost på söndagen gör vi en mindre vandring i omgivningen och en lättare lunch, möjlighet att duscha och basta efter turen, beräknad avslutning kl 15:00 söndagen.

Möjlighet finns även att att besöka Kvarntorpshögen för att besegra trappan. Det finns även en större konstutställning där om man inte är så intresserad av att plåga kroppen.
Samling: vid trappan för de som vill göra ett besök.
Utrustning : vill man springa så är det vanliga träningskläder eller så väljer man ryggsäck (valfri vikt) och kängor.

http://kph.kumla.com/

http://besegrattrappan.se/kvarntorpshogen/

 Anmälan vi mail till styrelsen(at)overleva.eu senast 25 april. Meddela också vid vilka måltider ni tänker medverka (middag lördag, frukost och lunch söndag) samt ev matallergier, speciell kost etc. 

Dagordning för mötet:

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets utlysande enligt ordning.
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Föredragningslista.
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017.
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det räkenskapsåret 2017.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
 10. Medlemsavgiften fastställande för kommande år.
 11. Föreningens verksamhetsplan för 2018.
 12. Budget för 2018.
 13. Val av ordförande för en tid av 1 år.
 14. Val av ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år:
 15. Val av revisorer för en tid av 1 år.
 16. Val av ledamöter till valberedningen.
 17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 18. Mötet avslutande
 19. Övriga frågor