Kursbeskrivningar

Kursbeskrivningar
Svenska överlevnadssällskapet bildades 1982 mot bakgrund av den överlevnadsforskning som bedrevs inom försvarsmakten. Sedan dess har vi bedrivit utbildning i ämnet överlevnad med syftet är att tillvarata, utveckla samt sprida kunskaper om överlevnad och friluftssäkerhet. Våra utbildningar baserar sig på väl dokumenterade vetenskapliga grunder. Vi samverkar med andra länder och instruktörer. Detta medför att vi har en mycket säker grund att stå på. En del av kurserna är återkommande från år till år, andra genomförs mer sällan.

Grundutbildning
Det finns många typer av överlevnadsutbildningar. Dessa har dock oftast karaktären av äventyrsarrangemang. Våran grundutbildning har ett helt annat syfte än vara ett äventyr, vi erbjuder nämligen dig en utbildning. För att få delta på utbildningen måste du ha fyllt 16 år och vara fullt frisk med hänsyn till hjärta, epilepsi eller andra sjukdomar som kan medföra svårigheter eller risker för dig själv, främst under utedygnen. Om du uppfyller dessa kriterier så erbjuder vi dig den mest kvalificerade utbildningen som finns att tillgå i Sverige i ett viktigt ämne, nämligen hur du ska klara en nödsituation i skog och mark.

Många människor har efter olyckstillbud omkommit därför att de saknat de mest grundläggande och enkla kunskaper om hur de ska agera om något onormalt inträffar. Syftet med våran utbildning är att ge dig goda kunskaper i hur en nödsituation påverkar dig. Förutom att vi lär dig hur du ska agera i situationen, är vår viktigaste uppgift att lära dig hur du ska göra för att inte råka ut för en. För det är ju så att den som har en bra utbildning i ämnet inte försätter sig i en sådan situation.

Men vi försöker även ge dig något mer. Många kunskaper t.ex. om hur din kropp reagerar är även nyttiga i vardagslivet. Det är ju den som ytterst sätter gränserna och reaktionerna på t.ex. olika bristsituationer är de samma var du en befinner dig. Vidare vill vi med denna utbildning också förmedla vårt sätta att se på ämnet överlevnad. Efter genomförd utbildning kommer du att ha goda kunskaper om överlevnad och friluftssäkerhet, det garanterar vi.

Grundkurs barmark
Grundutbildningen barmark är en 8 dagars kurs helt i fält. Under en intensiv vecka lär Överlevnadssällskapets instruktörer ut mängder av ovärderliga kunskaper om kroppens fysiologi, näringslära, vattnets betydelse, vilda växter som föda och medicin, jakt och fiske, att göra upp eld, tillverkning av livsviktiga bruksföremål mm. Kunskaper som alla som vistas i skog och mark har nytta av. Gamla erfarenheter och senaste vetenskapliga rön tillsammans ger en trygghet i friluftslivet. Hur fungerar din kropp i en nödsituation? Vad behövs för att förhindra stress och smygande panik? Hur kan du utnyttja naturen om du skulle bli nödställd ute i vildmarken? Men framför allt lär vi ut hur du ska göra för att inte hamna i en nödsituation.

Grundkurs vinter
Utbildningen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i överlevnad vintertid i barrskogs eller fjällmiljö. Under en vecka får du lära dig att bemästra snö, kyla, hunger samt få en ökad självinsikt i hur du reagerar i en nödsituation vintertid samt och behov av marginaler.

Du får lära dig hur man behandlar kylskador, bygger snöbivacker, tillreder lavar som föda, medicinalväxter och nödsignaler vintertid och mycket mer. Förflyttning sker på skidor.

Strapatskurs barmark
Strapats barmark ger dig möjlighet att under ordnade och säkra förhållanden pröva dina gränser under mycket realistiska överlevnadsförhållanden. Kurserna varierar från år till år, det är upp till de instruktörer som håller i dom att bestämma upplägg. Gemensamt för strapatserna brukar vara att den utrustning deltagarna får ta med är minimerad. Sovsäck, liggunderlag, kokutrustning etc medförs inte. Strapatserna omfattar 6-7 dygn men kan göras längre eller kortare. För att få delta i strapats barmark bör du genomfört grundutbildning barmark eller har motsvarande kunskap. Strapatskurserna är rena tillämpningskurser och utbildnings momenten kommer att vara få.

Strapats vinter
På denna utbildning får du möjlighet att under realistiska förhållanden testa dina erfarenheter och kunskaper. Du får lära dig att bemästra snö, kyla, väta och hunger samt få ökad självinsikt i hur du själv reagerar i en nödsituation vintertid. Strapatserna omfattar 7-8 dygn. För att får delta i strapats vinter krävs att du genomfört grundutbildning vinter eller har motsvarande kunskaper.

Påbyggnadsutbildningar
Det finns ett flertal olika påbyggnadsutbildningar du kan gå efter grundutbildningen. Utbildningarna genomförs i samarbete med överlevnadsinstruktörer på olika platser runt om i landet och längden varierar mellan 3-7 dagar. Samtliga utbildningar är öppna för alla, även de som inte är medlemmar i Sällskapet.

Växtkurs
Under vår växtkurs går vi igenom växters användning förr och nu och inriktar oss en hel del på ursprungsbefolkningarnas nyttjande av växter. Hur vi kan använda växterna i en överlevnadssituation på bästa sätt tas upp. Det blir en del teori och ett flertal växt exkursioner och praktiska övningar.

Ni får slå upp växter i floran och lära er lite om hur man använder den. Vi pratar lite om växternas indelning i arter, släkten och familjer. Växternas olika levnadsmiljöer, uppbyggnad, näringsvärden och en del intressanta kemiska ämnen i växterna behandlas. Vi tar upp växter som föda, medicin, bindmaterial, redskap, byggmaterial, tändmaterial, elduppgörning, kärl, ved mm, listan kan göras lång!. När och hur man skördar och bearbetar växtmaterialet samt hur man tillreder vilda växter som föda och medicin.. Kursen är 3-4 dagar lång.

Utomhuspedagogik
För de som tänker hålla olika typer av överlevnadskurser är det inte bara överlevnadsteknikerna som är intressanta. Hur kan man som ledare, på olika sätt, skapa goda förutsättningar för deltagarna att lära sig och utvecklas under en kurs? Under utbildningen behandlas olika förhållningssätt som ledare och dess konsekvenser för deltagarna. Utomhuspedagogik och dess grundpelare behandlas. Vi resonerar om vår syn på lärandet, teoretisk respektive praktisk kunskap, samt den tysta kunskapen. Utbildningen består av föreläsningar, praktiska övningar och grupparbeten. Dina reflektioner och erfarenheter kommer att spela en viktig roll under kursen. Det är därför viktigt att du är engagerad och aktiv under kursen.

Växter, bär och svamp
Under kursen får ni plocka örter, bär och svamp. Tillsammans gör vi en utställning och studerar den. Vi talar om hur växter, bär och svamp har använts och hur de används idag. Under kursen belyses såväl överlevnad som självhushåll. Vi lagar till olika maträtter där det vi plockat ingår. Givetvis belyses även giftiga örter, bär och svamp. Även växtfibrer, tjära och slöjdvirke tas upp under kursen. Ätligt och nyttigt i naturen plocka, laga till, knep och knåp. Kurslängden är 3-4 dagar.

Havsöverlevnad
Överlevnad i kustmiljön lär dig hur man agerar vid ett nödläge till havs. Du får lära dig hur man påverkas av kallt vatten och praktiskt vänja dig vid detta. Hur en livflotte fungerar och hur man överlever ombord på denna ingår också. Självklart behandlas vilda växter längs kusten liksom hur man ordnar dricksvatten och skydd. Under kursen kommer du att få praktiskt testa dig själv och den utrustning som du kan tänkas komma i kontakt med om du blir utsatt för någon katastrofsituation vid hav eller kust. Du kommer också att möta föreläsare från olika områden som arbetar med detta till vardags.

Eftersök
Utbildning i eftersök lär dig hur en vilsegången person reagerar och hur man söker efter dessa. Polisens metoder liksom hur man spårar personer är inslag i utbildningen. Kurslängden är 2-3 dagar.

Tillvaratagande av djur, fågel och fisk
Detta är kursen för dig som vill fördjupa dig i nyttjandet av djur, fågel och fisk.

Under kursen slaktar vi och tar reda på allt från olika djur. Vi tillagar vår mat från olika delar av djuren och med historiska metoder som t ex kokgrop. Torkning, rökning och gravning är olika konserveringsmetoder som prövas. Av benen tillverkar vi flöjter och visselpipor av tarmar och senor formas pilbågssträngar. Tillsammans bereder vi ett skinn och kokar hudlim av ett annat. Efter kursen kommer du att förstå djurens oerhörda betydelse för mänsklighetens utveckling samt få en stark ödmjukhet inför djuren som en outtömlig resurs för oss människor.

Jakt och fiske barmark
Jakt och fiskeutbildning handlar om att fånga, tillvarata och använda djurens olika delar på effektivaste sätt. Äldre fångst- och jaktteknik lärs ut liksom hur man tillvaratar fisk och kött genom rökning. De flesta djur behandlas liksom hur man bygger olika fällor och redskap. Moment som ingår i kursen är Camouflage, spårning, spår och spårtecken, ansmygning på djur. Slakt och tillvaratagande. Konservering och matlagning. Jaktredskap, pilbåge, spjut och kastpinne. Fiskeredskap som fiskekrokar, saxar, nät, ljuster. Fällor som snaror och stockgiller. Jaktskytte med salongsgevär och hagelvapen.

Jakt och fiske vinter
Jakt och fiskeutbildning handlar om att fånga, tillvarata och använda djurens olika delar på effektivaste sätt. Äldre fångst- och jaktteknik lärs ut liksom hur man tillvaratar fisk och kött genom rökning. De flesta djur behandlas liksom hur man bygger olika fällor och redskap.

Ragnarök
Ragnarök genomförs på gården Sjögetorp mitt i det östgötska kulturlandskapet med anor ända från stenåldern. Kursen är en samling kring enkla tekniker. Syftet med Ragnarök är att ge en möjlighet till praktiska kunskaper inom äldre och forntida teknik samt ett sätt att bevara vårt kulturella arv och på ett hänsynsfullt sätt lära sig använda sig av naturens tillgångar. Under en vecka erbjuds du att välja mellan ett femtontal olika kurser.

Djungelutbildning
Detta är en grundkurs i att klarar sig och överleva i djungelområden. Kursen är tre veckor lång. Första tiden går åt att acklimatisera sig till den nya omgivningen i Malaysia. Boendet sker i små hyddor ca 2 km utanför byn Ulu-Cheh. Efter en vecka i ett basläger så beger vi oss ut till den riktiga djungeln under sju händelserika dygn. Den sista veckan ägnas åt att resa runt i Malaysia och ta del av landets sevärdigheter.

Pilbågsbyggarkurs
Vi kommer att gå igenom alla dom olika moment för att bygga en pilbåge. Ni kommer att få lära er hur man gör sin egen sträng till pilbågen utav lin. Pilar är ett annat viktigt moment att kunna. Vi kommer att använda oss av fjädrar från vildgås, som vi skär till. Tanken med pilbågsbyggarkursen är att man lär sig att bli självförsörjande med att tillverka dom olika detaljerna som tillhör bågskyttens utrustning. Alla verktyg som behövs för att bygga båge finns på platsen. Men det är bra om ni har en personlig kniv med er. Ett pilbågsämne utav torkad Ask ingår.

Sjukvårdskurs
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och erfarenheter i akut omhändertagande med begränsade resurser. Vad vi kan göra på skadeplatsen då resurser saknas? Stor vikt läggs vid akut omhändertagande enligt ABCDE (Airways, Breathing, Circulation, Disability och Exposure). Kursen omfattar även skadepanorama och undersöknings- och behandlingstekniker.

Forntida teknik
Kursen i forntida teknik handlar om hur man verkligen överlevde med endast naturmaterial. Ni lär er att knacka flinta, använda ben, horn och andra forntida tekniker som sentråd, kokgropar, fisklim, garva skinn mm. Här knyts det moderna överlevnadstänkandet ihop med forntida kunskaper.