OBS!
Pga rådande situation kring Corona kommer endast sedvanliga årsmötesförhandlingar att hållas, detta under söndagen med start kl 11. Alla kringaktiviteter ställs in

Betalande medlemmar i Svenska Överlevnadssällskapet kallas härmed till årsmöte 4 april 2020 kl 14:00
Plats Klockhammar, Örebro.

Samling i Klockhammar lördagen kl 14:00 för årsmöte. För de som vill fortsätter vi med samkväm med mat och bastu under kvällen.
För er som kommer tidigare serveras en lätt lunch kl 13:00

Efter frukost på söndagen kör vi en repetition i första hjälpen och avslutar med en enklare måltid

Vid behov av transport från Örebro meddela när ni anmäler er.

Länk till klockhammar
https://www.google.se/maps/place/Orienterarv%C3%A4gen+7,+705+92+%C3%96rebro/@59.3817186,15.0259191,215m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x465c424850e824d9:0xebbea394508ad390

Anmälan via mail till styrelsen(at)overleva.nu senast 1 april. Meddela också vid vilka måltider ni tänker medverka vid samt ev matallergier, speciell kost etc.
Ingen kostnad SÖS bjuder på husrum och mat. Ta med egna sängkläder. Övernattning i gemensamma sovsalar, tält eller hammock

 Dagordning för mötet:

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets utlysande enligt ordning.
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Föredragningslista.
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019.
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det räkenskapsåret 2019.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen avser
 11. Medlemsavgiften fastställande för kommande år.
 12. Föreningens verksamhetsplan för 2020.
 13. Budget för 2020
 14. Val av ordförande för en tid av 1 år.
 15. Val av ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år:
 16. Val av revisorer för en tid av 1 år.
 17. Val av ledamöter till valberedningen.
 18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 19. Mötet avslutande
 20. Övriga frågor