Forskning- och hantverkskurs

Plats: Gråda, Dalarna

Kursdatum: 3-11 augusti 2019

Om kursen:Denna kurs har två huvudmoment, det första är ett forskningsinslag där vi med hjälp av blodprover och olika fystester studerar effekten av helsvält resp halvsvält (500 kcal) på kroppens reaktioner i samband med fysisk ansträngning. Vi kommer även att undersöka hur säker urinfärg är för att bedöma vätskebrist. Forskningsdelen kommer att genomföras som ett samarbete mellan forskare från bland annat Karolinska Institutet och SÖS.

Den andra delen, som går parallellt med forskningsinslaget är hantverk. Vi kommer att rova på en rad olika hantverksmetoder alltifrån smide och träslöjd till repslagning, korgflätning och textiltekniker. Alla deltagare i kursen är också försökspersoner i studien. Detaljerad försökspersonsinformation ges i god tid före kursstart.

Kostnad: 500.- i anmälningsavgift som återbetalas efter genomförd kurs

Kursledare: Lars Ståhle och Pär Leijonhufvud

Anmälan: För frågor och anmälan kontakta Pär Leijonhufvud (par@borealbushcraft.se, 070-5709164)