FULLBOKAD!! Kölista tillämpas

Grundkurs Vinter
Grundkurs Vinter är en 8 dagars kurs, till stora delar i fält. Under veckan lär Överlevnadssällskapets instruktörer ut mängder av kunskap om vinterfriluftsliv och friluftssäkerhet, både för nybörjaren men även de som vill repetera sina vinterkunskaper. Kunskap som alla som vistas i skog och mark vintertid har nytta av. Gamla erfarenheter och nya vetenskapliga rön ger en trygghet i friluftslivet. Hur fungerar du och din utrustning i vintermiljö? Hur kan du utnyttja naturen om du skulle bli nödställd ute i vildmarken vintertid?  

Kursdatum:  25 februari – 4 mars 2023

Sista anmälningsdag: 2023-01-01 .

Kostnad: 4750kr, i kursavgiften ingår kost, logi och viss utbildningsmateriel. För mer detaljerad utrustningslista se nedan. Medlemmar i SÖS betalar 4500kr. För deltagare födda 2003 och senare, pensionärer och heltidsstuderande är avgiften 4250kr.

Plats: Kilsbergen ca 20 km nordväst om Örebro

Förkunskapskrav: Inga särskilda, utbildningen är inte svårare än att vem som helst som har normal fysik och är psykiskt frisk klarar av den. Tänk dock på att det är en kurs där du kommer testa dig själv med minimalt med mat, sömnbrist och kyla under utedygnen, vilket gör att den kan upplevas som påfrestande. Minimiålder är fyllda 18 år när kursen startar, 16 år i målsmans sällskap.

Deltagande: Utbildningen ger medlemskap i Svenska Överlevnadssällskapet resten av året.

Övrigt: Varje utbildning kan ta maximalt 12 st deltagare. Inkvartering sker delvis i boende med vandrarhemsstandard, under utbildningen och tillämpningsdelen är det fältmässiga förhållanden.

Kursens upplägg

Kursen har två delar. En del där vi bor inne och blandar teori med praktik. Under denna del får ni mat. Under ”fält-delen” är ni ute i skogen, sover ute och får endast den mat som ni kan hitta i skogen.

I kursen ingår bland annat följande moment:
Första hjälpen under vinterförhållanden
Vintertrustning
Skidor och skidteknik
Bivack
Eld
Basbehoven – Fysiologi i vinterförhållanden
Orientering och koordinater
Nödsignaler och räddning

Matlagning kommer ske gemensamt


Betalning och anmälan:

Anmäl dig här via länken samt betala anmälningsavgift om1500kr till postgiro 282901-8, märk betalningen ”Vinter 2023 anmälan” samt namn och telefonnummer snarast. Resterande kursavgift (3250kr), betalas du efter att vi meddelat er att kursen blir av. Den som vill får givetvis betala hela kursavgiften på en gång. OBS! Er anmälan räknas fullt ut först från det datum ni betalat hela kursavgiften.
Anmälningsavgiften fås inte tillbaka vid avhopp och resterande del av kursavgiften fås bara tillbaka mot uppvisande av läkarintyg eller liknande om man inte kan medverka. Skulle kursen ställas in får de som skulle genomfört kursen tillbaka hela summan. Anledningen till anmälningsavgift och ett relativt tidigt sista datum för kursavgiften är att vi ska ha möjlighet att ställa in kursen i god tid om det blir för få deltagare. Ibland får vi en del som anmäler sig men fullföljer inte sin anmälan och det är inte rätt mot de som bokat biljetter, anpassat semester etc att ställa in kursen med bara kort varsel.

Frågor? : gkvinter@overleva.nu

Utrustning:

Se nedanstående råd kring utrustning. Tänk på att:

  • Om ni inte har ok utrustning får ni inte följa med ut då säkerheten går först! Bra alltså att gå igenom i god tid i förväg.

 Utrustningslista
Tips och råd Grundkurs Vinter
( Öppnas i nytt fönster)

Preliminärt schema:

lördag
15:00   Samling, inkvartering
18:00    Middag
Söndag:
Kursverksamhet
Måndag:
Kursverksamhet
Tisdag:
Kursverksamhet
Onsdag:
Kursverksamhet
Torsdag:
Kursverksamhet
Fredag:
Kursverksamhet
Em: Vård av utrustning, kropp och själ
Lördag:
Avslutning, hemfärd ca 11:00