INSTÄLLD PGA COVID-19!!!

Grundkurs Vinter
Grundkurs Vinter är en 8 dagars kurs, till stora delar i fält. Under veckan lär Överlevnadssällskapets instruktörer ut mängder av kunskap om vinterfriluftsliv, både för nybörjaren men även de som vill repetera sina vinterkunskaper. Kunskap som alla som vistas i skog och mark vintertid har nytta av. Gamla erfarenheter och nya vetenskapliga rön tillsammans ger en trygghet i friluftslivet. Hur fungerar du och din utrustning i vintermiljön? Hur kan du utnyttja naturen om du skulle bli nödställd ute i vildmarken vintertid?  

Kursdatum:  27 februari – 6 mars 2021.

Sista anmälningsdag: 2021-01-01 .

Kostnad: 4500 kr, i kursavgiften ingår kost, logi och viss utbildningsmateriel. För mer detaljerad utrustningslista se nedan. Medlemmar i SÖS betalar 4250:-. För deltagare födda 2000 och senare, pensionärer och heltidsstuderande är avgiften 4000:-.
Plats: Ånn, ca 40 km väster om Åre i Jämtland.
Förkunskapskrav: Inga särskilda, utbildningen är inte svårare än att vem som helst som har normal fysik och är psykiskt frisk klarar av den. Minimiålder är dock 18 år (16 i målsmans sällskap).
Deltagande: Utbildningen ger medlemskap i Svenska Överlevnadssällskapet resten av året.
Övrigt: Varje utbildning kan ta maximalt 20 st deltagare. Inkvartering sker i boende med vandrarhemsstandard, under utbildningen och tillämpningsdelen fältmässiga förhållanden. Kursdeltagare ansvarar själv för egen olycksfallsförsäkring.
Mer Informatiion: Tfn 070-5709164 mail gkvinter(at)overleva.nu

Kursens upplägg

Kursen har två delar, en del där vi bor inne och blandar teori med praktik. Under denna del får ni mat. Under ”fält-delen” är ni ute i skogen, sover ute och får endast den mat som ni kan hitta i skogen

Betalning och anmälan:

samt betala anmälningsavgift om 2000:- till postgiro 282901-8, meddelande ”Vinter 2021 anmälan” samt namn snarast. Resterande kursavgift (2500:-), betalas efter att vi meddelat er att kursen blir av, meddelande ”Vinter 2020 kursavgift”. Den som vill får givetvis betala hela kursavgiften på en gång. OBS! Er anmälan räknas fullt ut först från det datum ni betalat hela kursavgiften dvs om många anmäler sig är det först till kvarn som gäller. Anmälningsavgiften fås inte tillbaka vid avhopp och resterande del av kursavgiften fås bara tillbaka mot uppvisande av läkarintyg eller liknande om man inte kan medverka. Skulle kursen ställas in får de som skulle genomfört kursen tillbaka hela summan. Meddela adressuppgifter, telefonnummer samt personnummer vid anmälan. Anledningen till anmälningsavgift och ett relativt tidigt sista datum för kursavgiften är att vi ska ha möjlighet att ställa in kursen i god tid om det blir för få deltagare. Ibland får vi en del som anmäler sig men fullföljer inte sin anmälan och det är inte rätt mot de som bokat biljetter, anpassat semester etc att ställa in kursen med bara en månads varsel.
OBS!
Ånn brukar vara snösäkert men eftersom detta är en vinterkurs och vintern inte alltid blir vad man hoppas på förbehåller sig Överlevnadssällskapet rätten att ställa in kursen om snö- och temperaturförhållanden inte är tillräckliga. Då återbetalas givetvis hela kursavgiften inkl anmälningsavgift. Tänk dock på detta om ni bokar resa med tåg eller flyg. Det kanske är klokt att boka resa med möjlighet till avbeställning alternativt chansa med en billigare resa utan möjlighet till avbeställning. Se nedanstående råd kring utrustning. Tänk på att:

  • Om ni inte har ok utrustning får ni inte följa med ut då säkerheten går först! Bra alltså att gå igenom i god tid i förväg.
  • SÖS har skidor och stavar att hyra ut om ni saknar själva. SÖS har dock inga kängor för uthyrning.

 Utrustningslista
Tips och råd Grundkurs Vinter
( Öppnas i nytt fönster)
Veckoschema nedan (Preliminärt, med reservation för ändringar) OBS, kolla själv med SJ vilka tider som gäller när du beställer! Nedanstående tågtider kan komma att ändras utan ansvar för SÖS.

Tåget stannar i Ånn ca 200 m från kursgården vi använder. Vi har ingen möjlighet att hämta/lämna er på flygplatsen i Östersund.
Det går givetvis lika bra att komma med egen bil också och de som vill kan komma redan fredag kväll, ni får dock betala 150:- för en extranatt samt ordna egen frukost och lunch lördag men kan använda vårt kök.

Preliminärt schema:

lördag
12:30    Samling, inkvartering, utprovning och tilldelning skidor.
16:00    Middag
17:00    Vinter teori,  Utrustning
Kylskador, Nedkylning, Hur bo
Skidteknik, Kortare skidtur, Förevisning rastplats, liggrop
  Eld
Söndag:
Kursverksamhet
Måndag:
Fm       Förberedelser och utmarsch utedygn 12:00  Lunch
Em/Kv      Skidmarsch och bivackbyggande
Tisdag:
Fortsatt utedygn, Vintertältning 12:00  Lunch
16:00  Middag
Natt inne
Onsdag:
Förberedelser och utmarsch
Utedygn
Torsdag:
Utedygn
Fredag:
Lunch i terrängen
Em: Vård av utrustning, kropp och själ
Lördag:
Avslutning, hemfärd ca 11:00