Årsmöte 2019

Årsmöte 13 april, plats Klockhammar, Örebro.
Samling i Klockhammar kl 14:00 för årsmöte och samkväm, vi avslutar årsmötet med mat och bastu.

Årsmöte 13 april, plats Klockhammar, Örebro.
Samling i Klockhammar kl 14:00 för årsmöte och samkväm, vi avslutar årsmötet med mat och bastu. Söndag vandring i KIlsbergen
Fredag från kl 19:00 samling klockhammar för samkväm
lördag kommer vi att åka till Kvarntorp (trappan) för en motionstur innan årsmötet börjar 

http://besegrattrappan.se/kvarntorpshogen/

Vid behov av transport från Örebro meddela när ni anmäler er.
Efter frukost på söndagen gör vi en mindre vandring i omgivningen och en lättare lunch, möjlighet att duscha och basta efter turen, beräknad avslutning kl 15:00 söndagen.

Anmälan vi mail till styrelsen(at)overleva.eu senast 1 april. Meddela också vid vilka måltider ni tänker medverka vid samt ev matallergier, speciell kost etc.
Ingen kostnad SÖS bjuder på husrum och mathttp://kph.kumla.com/

 Dagordning för mötet:

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets utlysande enligt ordning.
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Föredragningslista.
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det räkenskapsåret 2018.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
 10. Medlemsavgiften fastställande för kommande år.
 11. Föreningens verksamhetsplan för 2019.
 12. Budget för 2019.
 13. Val av ordförande för en tid av 1 år.
 14. Val av ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år:
 15. Val av revisorer för en tid av 1 år.
 16. Val av ledamöter till valberedningen.
 17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 18. Mötet avslutande
 19. Övriga frågor