Forskningsstrapats 2019

Denna kurs har två huvudmoment, det första är ett forskningsinslag där vi med hjälp av blodprover och olika fystester studerar effekten av helsvält resp halvsvält (500 kcal) på kroppens reaktioner i samband med fysisk ansträngning. Vi kommer även att undersöka hur säker urinfärg är för att bedöma vätskebrist. Forskningsdelen kommer att genomföras som ett samarbete mellan forskare från bland annat Karolinska Institutet och SÖS.