Orientering – Navigatören

En kurs i samarbete med Huttra Survival Training

Vår fortsättningskurs för dig som har genomfört Vägvisaren eller dig som redan har en del erfarenhet av orientering. Lär dig sådant som orienteringsklubbar inte brukar lära ut t.ex. använda GPS, tackla diverse hinder under förflyttning, improvisera navigationsutrustning och ta hand om marschskador.