Preppa Hem- och hushållsberedskap

Den här kursen förbereder dig för och ökar dina förutsättningar att klara av olika samhällskriser med utgångspunkt i din egen hemmiljö. Vi utgår från behoven av information, vatten, mat, värme, hygien, belysning och sömn och visar på olika lösningar som kan användas både i förebyggande syfte och under pågående kris.