En kurs i samarbete med våra instruktörer

Under en dag får du lära dig det som krävs för att uppleva glädjen i att få igång en eld med det som finns i naturen.
Detta oavsett årstid och väderlek! Kniv och tändstål är de verktyg som du kommer att använda i första hand.

För mer information och anmälan:

Mer information klicka här