Medlemskap

Enklast att bli medlem i Överlevnadssällskapet är att betala medlemsavgiften 250 kr per till föreningens postgirokonto 282901-8 alternativt Swish nr 1234795662. Glöm inte skriva namn och adress på talongen.

Överlevnadssällskapet är öppet för alla så länge man betalar medlemsavgiften, och så länge man inte motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål, skadar föreningens intressen eller bryter mot föreningens säkerhetsföreskrifter för överlevnadsutbildningar. Tidigare har det till och med varit krav på att ha gått Grundkurs Barmark för att få bli medlem i Överlevnadssällskapet. Så är det inte längre, men vi rekommenderar starkt alla medlemmar att gå denna utbildning. De kunskaper och färdigheter du som deltagare förvärvar under denna kurs utgör nämligen basen till det gemensamma kunnande som Överlevnadssällskapet står för och värnar om. Dessutom kan inte all kunskap erhållas genom att bara läsa en bok, mycket måste prövas och upplevas under sakkunnig handledning för att innebörden skall förstås.

Som medlem får du:

  • Tillgång till föreningens kursutbud. För att gå strapatser krävs att du först går Grundkurs Barmark eller har motsvarande kunskaper. Att vi har Grundkurs Barmark motsvarande som förkunskapskrav på strapatser är först och främst av säkerhetsskäl. När marginalerna krymper är det viktigt att instruktörerna kan lita på att alla kursdeltagare har en känd lägsta kunskapsnivå.
  • Tidningen Överleva, som utkommer med två nummer per år.
  • Möjlighet att påverka genom att delta i verksamheten.
  • Möjlighet att kunna bli instruktör.
  • Träffa likasinnade med samma intressen.
  • Vissa aktiviteter rabatterade för föreningens medlemmar
  • Försäkrad under föreningens aktiviteter genom kollektiv olycksfallsförsäkring(Länsförsäkringar)