För att erhålla utbildningsbevis som instruktör krävs:

 • Som deltagare genomfört Grundkurs Barmark
 • Som deltagare genomfört Grundkurs Vinter
 • Sjukvårdskurs (Första hjälpare)
 • Genomförd Strapatskurs Barmark eller Vinter om minst 5 dygn
 • Deltagit som biträdande instruktör vid Grundkurs Barmark. Strapats ska ha genomförts innan man kan delta som biträdande instruktör. I rollen som biträdande instruktör ingår att ha:
  • Genomfört utbildningspass med dokumenterad lektionsplanering
  • Varit säkerhetsplaneringsansvarig för utedygn, under instruktörs handledning
 • Inneha pedagogisk förmåga och bedömas lämplig av kursansvarig under genomförandet som biträdande instruktör
 • Instruktör ska vara medlem i Svenska Överlevnadssällskapet.

Utbildningsvägar

Utbildning och examination till instruktör kan ske på̊ olika sätt:

 • Instruktörsskap beviljas av styrelsen efter godkänd instruktörsutbildning.
 • Instruktörsskap kan återkallas av årsmöte.
 • Styrelsen kan efter särskild prövning bevilja instruktörsskap till person som besitter kunskaper motsvarande föreningens instruktörsutbildning.
 • Då vissa deltagare redan kan ha likvärdig utbildning och examination av en eller flera moment i normen tillämpas ekvivalering (tillgodoräknande). Detta administreras av utbildningsansvarig och godkänns av styrelsen