Överlevnadssällskap/föreningar i andra länder

Irish Bushcraft club
Finska Överlevnadssällskapet

 Myndigheter och organisationer

Civilförsvarsförbundet
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Övrigt av intresse

 Skogsskafferiet
Den virtuella floran