Så preppar du din ”Hem- och hushållsberedskap”

Den här kursen förbereder dig för och ökar dina förutsättningar att klara av olika samhällskriser med utgångspunkt i din egen hemmiljö. Vi utgår från behoven av information, vatten, mat, värme, hygien, belysning och sömn och visar på olika lösningar som kan användas både i förebyggande syfte och under pågående kris. Allt detta genomförs i en enkel, gemensam hemmiljö där du tillsammans med övriga kursdeltagare samarbetar och löser olika problem under ledning av oss instruktörer. Den gemensamma hemmiljön kommer på så sätt att fortlöpande få en allt bättre hemberedskap. Teori och praktik varvas så du får tillfälle att pröva på det du lärt dig under realistiska men lugna förhållanden.

Innehåll:

Samhällets krisberedskap Egen Risk- och sårbarhetsanalys Information vid kriser Vatten Behov, nödvatten, vattenrening, förvaring Mat Behov, matlagning, utrustning, förvaring, några vilda växter som mat Värme Behov, metoder, utrustning  Sömn Behov, möjligheter Hygien Toalett, tvätt, husapotek, förbandslåda Belysning Olika lösningar Hur och var man bygger ett skyddat utrymme    

Boende

I utbildningssyfte blir tillvaron under kursen enkel. Sover gör du i eget medtaget tält eller tillsammans med andra kursdeltagare på golvet i en gemensam lokal. Det finns också möjlighet att pröva att sova i vindskydd eller tält av presenning som vi bygger utom- eller inomhus. Kanske ett lite väl spännande boende för en del men det sker under ordnade, motiverade och genomtänkta förhållanden. Varmvatten, tvättmöjligheter och vattentoaletter finns men vi kommer också att erbjuda andra alternativ.

Mat

Måltiderna ingår i kursavgiften och tillagas gemensamt i grupper och på olika frilufts- eller campingkök som finns på kursplatsen. Detta för att ge träning och kunskap om olika köks för- och nackdelar. Matsedeln är enkel och bygger på sådant som är lämplig mat i krislägen. Det kommer att finnas ett vegetariskt alternativ vid alla måltider men när det gäller allergier och behov av specialkost måste du ta ett eget ansvar för att komplettera matsedeln utifrån dina egna behov samt informera kursledningen om detta.   

Kursbrev med mer information

Efter anmälan till kursen får du ett kursbrev med mer detaljerad information om matsedeln, kursen och vad du behöver ha med dig i form av kläder och utrustning. 

Tid

Kursen ges som helgkurs vid tre tillfällen med start kl.17.00 på fredagskvällen och avslutning kl. 15.00 på söndagen.

Kurs 1

17 – 19 juni

Anmälan senast 1 juni

Kurs 2

12 – 14 augusti

Anmälan senast 22 juli

Kurs 3

23 – 25 september

Anmälan senast 1 september

Plats

Lägergården Åsbo-Häggarp, Boxholm

Kostnad

2800 kr inkl. mat och boende

Ålder

16 år eller äldre. Yngre deltagare är välkomna men då i sällskap av en vuxen och efter dialog med kursledningen.

Anmälan

Anmälan sker via e-post till boxving@gmail.com. Ange vilken av kurserna 1, 2 och 3 som anmälan gäller samt namn, adress, postort, e-post och telefonnummer. Efter anmälan får du en kursbekräftelse via e-post med mer detaljerad information om kursen och uppgift om hur och när kursavgiften ska betalas. Frågor kan ställas till boxving@gmail.com eller till Jan Alsander 070-5642679

I och med din anmälan till kursen godkänner du att dina inlämnade uppgifter sparas och behandlas tills kursen är genomförd.

Kursledning:

Jan Alsander, tidigare utbildningschef under många år i Civilförsvarsförbundet med stor erfarenhet av utbildningar inom krisberedskap, civilt försvar och överlevnad, numera pensionär och instruktör i förbundet. Jan är sedan 1992 även instruktör i Svenska Överlevnadssällskapet och har som sådan genomfört många överlevnadskurser i naturen. Han är utbildad mellan- och högstadielärare och har genomgått handledarutbildningen inom UGL.

Harry Sepp, tidigare utbildningskonsulent under många år i Civilförsvarsförbundet, numera pensionär. Harry har mycket stor erfarenhet av att hålla olika överlevnads- och krisberedskapskurser. Han är bland mycket annat den som bearbetade och introducerade barnsäkerhetsutbildningen ”Hitta Vilse” i Sverige. Harry är också en av grundarna av Svenska Överlevnadssällskapet och en av författarna till boken ”Överleva på naturens villkor”.

Daniel Alsander, utbildad narkossjuksköterska och officer med mångårig erfarenhet av akutsjukvård (ambulanssjukvård och operation) och civil – militär krisberedskap. Daniel har arbetat vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Katastrofmedicinskt Centrum (KMC). 

Daniel har tjänstgjort som sjuksköterska i Afghanistan samt som medicinsk rådgivare i Irak. Han har studerat Crises Management vid US State departement i USA.