Archive for the ‘Kurser’ Category

Grundkurs vinter

 

Vinterlandskap

Vinterlandskap

Grundkurs vinter är en kurs där du får lära dig grunderna för att överleva i skogen på vintern. Utrustning, förflyttning, bivack, säkerhet, navigation, improviserad utrustning, och mycket mera.

Vintern ställer krav som på många sätt skiljer sig från barmarksperioden, och därmed ger den nya utmaningar för den som vill kunna färdas och överleva säkert. Mycket är givetvis gemensamt, kroppens grundläggande fysiologiska behov — vatten, sömn, värme, osv — måste fortfarande tillgodoses, men miljön utmanar på nya sätt.

Förflyttningar blir ofta mer komplicerade, samtidigt som terräng som under sommaren varit svår blir enklare på vintern. Bivacker blir mer krävande, medan kylan ställer nya krav. Samtidigt ger snön nya möjligheter till bivacker. kraven på din utrustning blir också större: utan tillräcklig utrustning blir överlevnad mycket svårare, och risken för skador överhängande. Därför får du på denna kurs lära dig vad som krävs av din utrustning, och hur du skall hantera den.

Quinchie

Quinchie

Mer information och anmälan: klicka här.

Vägvisaren – en kurs i orientering

Vägvisaren
Kan du läsa en karta? Behärskar du en kompass till fullo? Känner du dig trygg hur en GPS fungerar? Kan du ange var du befinner dig med hjälp av koordinater? Kan du läsa av en terräng runt omkring dig? Kan du orientera dig med hjälp av naturtecken? Behärskar du att ta dig fram i mörker? Vet du hur man skall göra för att hitta dricksvatten? Om svaret är nej på någon eller några av dessa frågor så kommer här kursen för dig.

Datum
10-13 maj 2018

Klicka på länken för mer information