Archive for the ‘Kurser’ Category

Vägvisaren – en kurs i orientering

Vägvisaren
Kan du läsa en karta? Behärskar du en kompass till fullo? Känner du dig trygg hur en GPS fungerar? Kan du ange var du befinner dig med hjälp av koordinater? Kan du läsa av en terräng runt omkring dig? Kan du orientera dig med hjälp av naturtecken? Behärskar du att ta dig fram i mörker? Vet du hur man skall göra för att hitta dricksvatten? Om svaret är nej på någon eller några av dessa frågor så kommer här kursen för dig.

Datum
10-13 maj 2018

Klicka på länken för mer information

GK Barmark Kurs 2 (7-14 juli)

Grundkurs Barmark 2018 Kurs 2!
Kursdatum:  7-14 juli 2018. 
Sista anmälningsdag:
 Kursen är idag fulltecknad.
Kostnad: 4250 kr. I kursavgiften ingår kost, logi och utbildningsmateriel. För deltagare födda -98 och senare samt heltidsstuderande och pensionärer 3250:-. Medlemmar i SÖS 250 kr rabatt på kursavgiften.
Plats: Fränsta mellan Ånge och Sundsvall i Medelpad.
Förkunskapskrav: Inga särskilda, utbildningen är inte svårare än att vem som helst som har normal fysik och är psykiskt frisk klarar av den. Minimiålder är dock 18 år, 16 år i målsmans sällskap.
Deltagande: Utbildningen ger medlemskap i Svenska Överlevnadssällskapet under resten av året.
Övrigt: Inkvartering sker under fältmässiga förhållanden i militärtält. Kursdeltagare ansvarar själv för egen olycksfallsförsäkring.
Information och anmälan: Kursen är fulltecknad. Maila om du vill stå på reservlistan. Tfn 070-570 9164 Mail gkbarmark(at)overleva.eu.

Mer info, veckoschema (Öppnas i nytt fönster)