Betalande medlemmar i Svenska Överlevnadssällskapet kallas härmed till årsmöte 27 april 2024
Vi samlas kl 13:00 i Klockhammar OK alfernas klubbstuga utanför Örebro
Årsmötet startar kl 14:00

Helgschema med frivilliga aktiviteter

Fredag 26 april bastukväll (frivilligt)
18:00 Bastu hos Jonas vår ordförande. För dig som gillar att basta. En upplevelse utöver det vanliga
ca 20:00 Pizza (egen bekostnad)
ca 21:30 Utfärd till Klockhammar för övernattning

Lördag 27 april
08:00 Frukost för dom som övernattade
09:00 Uppdatering, nyheter i föreningen och inom ämnet första hjälpen
12:30 ca sopplunch
13:00 Övriga gäster anländer
14:00 Årsmöte
em samkväm
18:00 Middag

Söndag 28 april
08:00 Frukost för dom som övernattade
Skogspromenad

Efter årsmötet finns tid för samkväm och bastu.

En enklare middag serveras kl 18:00

Möjlighet till övernattning i stugan (sovsal) eller eget boende i tält/hängmatta finns.
Frukost på söndag morgon och därefter gemensam skogspromenad

Medlemmar är varmt välkomna att deltaga och föranmälan görs på info@overleva.nu.

 Dagordning för mötet:

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets utlysande enligt ordning.
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Föredragningslista.
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det räkenskapsåret 2023
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen avser
 11. Medlemsavgiften fastställande för kommande år.
 12. Föreningens verksamhetsplan för 2024
 13. Budget för 2024
 14. Val av ordförande för en tid av 1 år.
 15. Val av ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år:
 16. Val av revisorer för en tid av 1 år.
 17. Val av ledamöter till valberedningen.
 18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 19. Mötet avslutande
 20. Övriga frågor