Medlemsavgift 2019

with Inga kommentarer

Hej alla medlemmar. Nu är det dags att betala in medlemsavgiften på 250kr för medlemsskap kalenderåret 2019. Betalning sker till föreningens plusgiro 282901-8 . Skriv namn och adress på inbetalningen. 

1 2 3 4

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.